تقویم گوگل به عنوان یک یادآور

حتماً برای شما پیش آمده که آنقدر سرتان شلوغ باشد و وظایف مختلفی برای انجام دادن داشته باشید که نمی دانید هر کدام را چه وقت انجام دهید و چگونه در برنامه خود جا دهید. با استفاده از اپلیکیشن های یادآور یا با عنوان انگلیسی reminder می توانید برای تمام لحظات خود برنامه ریزی کرده و تمام وظایف خود را در آن ثبت کنید تا تمام آن ها به انجام برسد. تقویم گوگل (Google Calendar) از جمله ابزارهایی است که به عنوان یادآور می توان از آن استفاده کرد.

یادآورها از تمام اطلاعات گوگل استفاده می کنند تا یادآوری را برای شما ساده تر کننند. به عنوان مثال ممکن است مورد یادآوری شما، تماس با مادرتان باشد. می‌توانید در یادآور اطلاعات تماسی با مادر خورد را ثبت کنید.

تقویم گوگل امکانتی از قبیل، تماس، ارسال پیامک، رزرو مکان، لغو رزرو دارد.

یادآور گوگل انقدر موضوع را به شما یادآوری می‌کند تا آن را انجام دهید. مثلاً اگر شما یک یادآور برای امروز ثبت کرده بودید ولی آن را انجام نداده‌اید، هشدار یادآوری را به فردا منتقل می‌کند.

 

چرا تقویم گوگل به جای یادآورها؟


تقویم گوگل
تقویم گوگل، جایگزین مناسب برای یادآورها

سادگی: یکی از دلایلی که باهث می‌شود خیلی از کاربرها سراع یادآورها نروند مراحل پیچیده استفاده از آن است.

تقویم گوگل به اکثر اپلیکیشن‌های گوگل متصل است و از دستورات صوتی پشتیبانی می‌کند.

پس استفاده از آن سریع تر و راحت تر است.

دید کلی: یک دید کلی به تمام کارها و وظایف می‌دهد. چه کارهایی که انجام آن ها الویت دارد، چه کارهایی که انجام آن‌ها مهم نیست.

انعطاف پذیری: وقتی صحبت از به اتمام رساندن کارها وسط باشد، تقویم گوگل می تواند مانند Trello عمل کند.

در کنار کارهایی که باید انجام دهید، یک دید کلی به تمام کارهایی که باید انجام دهید می‌دهد. چه کارهایی که انجام آن واجب است و چه کارهایی که درصورت وجود وقت می‌توانید انجام دهید.

 

منبع: makeuseof