🔺کافی نیست!

🔹

🔺کافی نیست!

🔹رئیس‌جمهور آمریکا خواهان کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد.

🔹ترامپ در توئیتر خود نوشت: فدرال رزرو در حال کاهش نرخ بهره است اما این میزان کافی نیست و باید ( نرخ بهره) بیش از این ها کاهش یابد! ما هنوز در مقایسه با رقبا و کشورهای دیگر دارای نرخ بهره مناسبی نیستیم و این برای ( تولیدکنندگان آمریکایی) عادلانه نیست! وقتش است که فدرال رزرو رهبری جریان بازار را از طریق کاهش بیشتر نرخ بهره عهده‌دار شود!